English Teacher

Nguyễn Quang Huy

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 4 tháng trước

1 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyễn Quang Huy

Địa chỉ :

N4C Trung Hoa Nhan Chinh

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

22/05/1998

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Giáo viên / Teacher

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Dưới 1 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật

Lịch sử công việc

FTU Korean Discovery Club                October 2017

Collaborators

Vietnam USA Society                          November 2016 - April 2018

Teacher Assistant

Personal/Professional Assistant            November 2017 - January2018

Do assistant tasks for an American Lecturer

Gear inc.                                                 May 2018 - January 2020

Customer Service Agent Resolving customers' issues. Improve writing skills and problems solving skills

Anh Ngu Ms.Hoa                                       October 2019 - Now

Toeic Teacher


Học vấn và bằng cấp

Foregn Trade University                2016 - expected 2020

Major: Faculty of Business English