T.T. Hiền

Thương lượng

Hồ Chí Minh

Updated on : 4 ngày trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

T.T. Hiền

Địa chỉ :

Thủ Đức

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

28/09/1996

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật