P. N. Song Hương

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 1 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

P. N. Song Hương

Địa chỉ :

Nguyễn Sơn, Long Biên

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

24/10/2002

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Giáo viên / Teacher

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật

Lịch sử công việc

Oak Bay High Student Council, Canada - International Student Representative 2019 - 2020

● Manage the international students within the school

● Manage school events include activities aimed at student engagement

English Tutor, Hanoi - English Tutor 5/2020 - 8/2020

● Do English tutors at home for kids

● Perfect English skills in all aspects of communication, phonetic, reading, writing, and listening

● Trying to find the most effective teaching method

Saanich Halloween Fair, Canada - Volunteer 10/2017 

● Being a volunteer to help decorate the Halloween event for kids within the area

● Work with many different kids to create a lively environment and for the kids to have fun. 

Hillside Mall, Canada - Sales Representative/ Christmas Gift Wrapping Organizer 12/2019

● In charge of the sales and organize the gift wrapping for Christmas at Hillside Mall

● Customers are from kids to elders

● Customer service

 


Học vấn và bằng cấp

Oak Bay High School, Canada - High School Diploma 8/ 2016 - 6/ 2020

High school diploma excellent students within 4 years in British Columbia, Canada

Dogwood Diploma of British Columbia, Canada Honors for excellent students in grades 9, 10, 11 & 12 (Grade 9, 10, 11, 12 Honor Roll

University of Toronto, Canada - BA in Management major 9/ 2020 - 5/ 2024

Major in Management / Management at the University of Toronto ranked 1st in Canada and 18th in the world