Reservation Agent & Call Operator

Vo Hoang Phuc

10 - 12 triệu

Hồ Chí Minh

Updated on : 3 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Vo Hoang Phuc

Địa chỉ :

23 Nguyen Hien Le Str, Tan Binh Dist

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

18/12/1997

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Dưới 3 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học