Phương Nhung

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Phương Nhung

Địa chỉ :

đền lừ

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

31/12/1996

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật