Nhân viên văn phòng

Mai Thị Huệ

5 - 7 triệu

Thanh Hoá

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Mai Thị Huệ

Địa chỉ :

Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

01/05/1993

Giới tính

Khác

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trên 5 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học