Sale Manager

Đào Trọng Bính

Trên 25 triệu

Hồ Chí Minh

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Đào Trọng Bính

Địa chỉ :

18A Phan Văn Trị

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

28/06/1987

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Trưởng phòng / Phó phòng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trên 10 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học