Nguyễn Ngọc Lan

Thương lượng

Hồ Chí Minh

Updated on : 1 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyễn Ngọc Lan

Địa chỉ :

Quận 8

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

12/09/1999

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Giáo viên / Teacher

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật