Nguyễn Thị Cẩm tiên

Thương lượng

An Giang

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyễn Thị Cẩm tiên

Địa chỉ :

Thành phố Long Xuyên

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

11/08/2001

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Giáo viên / Teacher

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Dưới 1 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học