Đào Thị Kim Chi

Thương lượng

Hồ Chí Minh

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Đào Thị Kim Chi

Địa chỉ :

Phan huy ích gò vấp

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

04/06/2001

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật