Nguyen Thi Hong Hanh

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyen Thi Hong Hanh

Địa chỉ :

Vo Thi Sau, Thanh Nhan, Ha Noi

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

17/06/1995

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật