Phạm Đức Huy

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 2 tuần trước

1 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Phạm Đức Huy

Địa chỉ :

25 Hàng Bạc Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

20/10/1995

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Dưới 3 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học