Tô Bá Luật

Thương lượng

Cần Thơ

Updated on : 12 tháng trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Tô Bá Luật

Địa chỉ :

Bùi Thị Xuân

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

13/04/1993

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Nhân viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học