Nguyễn Đức Thắng

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 1 năm trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ :

Hà Nội

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

23/09/1998

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật