Tue Hoang Minh

Thương lượng

Thanh Hoá

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Tue Hoang Minh

Địa chỉ :

TDP Liên Đình

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

16/01/1998

Giới tính

Nam

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật