Nguyễn Thị Thu Thuyền

Thương lượng

Hồ Chí Minh

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyễn Thị Thu Thuyền

Địa chỉ :

Đường 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

12/11/2002

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật