Hoàng Thị Khuy

Thương lượng

Hưng Yên

Updated on : 6 tháng trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Hoàng Thị Khuy

Địa chỉ :

Văn Lâm

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

20/04/2000

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Trưởng nhóm / Team Leader

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật