Sales Executive

Nguyen Thi Minh Tam

Thương lượng

Đà Nẵng

Updated on : 3 ngày trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyen Thi Minh Tam

Địa chỉ :

Hoàng Kế Viêm

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

15/05/1999

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Dưới 3 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học