Đậu Thị Thu Hằng

Thương lượng

Đắk Lắk

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Đậu Thị Thu Hằng

Địa chỉ :

Thôn Nam thái Chưkbo krongbuk

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

25/02/2001

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật