Chuyên viên học thuật

Phạm Thị Hải Quỳnh

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 1 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Phạm Thị Hải Quỳnh

Địa chỉ :

ngõ2nguyênxá,MinhKhai,BắcTừLiêm,HàNội

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

07/08/1999

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trên 5 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học