Trưởng nhóm dự toán

HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂM

15 - 25 triệu

Hồ Chí Minh

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂM

Địa chỉ :

Bình Tân

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

15/02/1993

Giới tính

Khác

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Trưởng nhóm / Team Leader

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trên 5 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Cao đẳng