Trần Minh Ngọc

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 2 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Trần Minh Ngọc

Địa chỉ :

Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

24/07/1999

Giới tính

Khác

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Trên 5 năm

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Đại học