Tran Thi Thanh Thuy

Thương lượng

Đà Nẵng

Updated on : 1 tuần trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Tran Thi Thanh Thuy

Địa chỉ :

Sơn Trà

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

22/03/1997

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật