Nguyen Thi Thuy

Thương lượng

Hà Nội

Updated on : 7 ngày trước

0 views

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên đầy đủ

Nguyen Thi Thuy

Địa chỉ :

Xuan Dinh - Bac Tu Liem - Ha Noi

Điện thoại

Xem liên hệ

Email

Xem liên hệ

NGÀY SINH

18/08/1973

Giới tính

Nữ

CẤP BẬC HIỆN TẠI

Chuyên viên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Không yêu cầu

BẰNG CẤP CAO NHẤT

Chưa cập nhật