Senior .NET Software Engineer

EASYBOOK

Thương lượng

Hà Nội, Hồ Chí Minh,

636 views

ỨNG TUYỂN NGAY LƯU VIỆC LÀM

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Participate in software development life cycle, all aspects of requirement gathering, analysis, design, development, testing, implementation and support.
• Ensure software quality in terms of functionalities, reliability, performance, security and ease of maintenance.
• Diagnosing issues and performing bug fixes.
• Carry out research on new technologies.
• Prepare technical documents.

Yêu cầu công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Participate in software development life cycle, all aspects of requirement gathering, analysis, design, development, testing, implementation and support.
• Ensure software quality in terms of functionalities, reliability, performance, security and ease of maintenance.
• Diagnosing issues and performing bug fixes.
• Carry out research on new technologies.
• Prepare technical documents.

Lương và phúc lợi

13th month salary + bonus

Better employee leave benefit

Employee Stock Option Plan

Hạn nộp hồ sơ

24/07/2019

Số lượng cần tuyển

2 Người

Cấp bậc

None

Kinh nghiệm làm việc

Trên 5 năm

Yêu cầu bằng cấp

Đại học

Liên hệ

************