Nhân viên Tuân thủ

YKK VIET NAM - HA NAM BRANCH

Thương lượng

Hà Nam,

121 views

ỨNG TUYỂN NGAY LƯU VIỆC LÀM

Mô tả công việc

- Training compliance content for employees/ Đào tạo các nội dung tuân thủ cho người lao động

- Support with controlling, assessing compliance documents from suppliers and relevant Departments/

Hỗ trợ kiểm soát, đánh giá hồ sơ tuân thủ từ nhà cung cấp và các bộ phận liên quan

- Support documents in Internal / External audit/ Hỗ trợ hồ sơ trong các cuộc đánh giá nội bộ/bên ngoài

- Control compliance activities at factory/ Kiểm soát các hoạt động tuân thủ tại nhà máy

- Monitor, control service contracts/ Theo dõi, kiểm soát các hợp đồng dịch vụ

Yêu cầu công việc

1. Degree/Bằng cấp: Graduated from Law university/ Tốt nghiệp Đại học Luật

2. Working experience/Kinh nghiệm làm việc: Have at least 2 years of experience in legal consulting / Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn luật

3. Skills/ Kỹ năng:

- Good at office application: Word, Excel, Power point/ Sử dụng tốt tin học văn phòng

- Have team-work skill/ Có kỹ năng làm việc nhóm

- Using English fluently with 4 skills/ Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

- Have good communication skill, presentation skills, information communication, synthesis and reporting/ Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, truyền đạt thông tin, tổng hợp và lập báo cáo

- Flexibility and enthusiasm at work/ Linh hoạt, nhiệt tình trong công việc

- Have knowledge of Social Responsibility system assessment/ Có hiểu biết về Đánh giá hệ thống trách nhiệm xã hội

Lương và phúc lợi

Salary/ Lương: Negotiable/ Thỏa thuận

Others welfare & benefit/ Phúc lợi

- Annual salary increment/ Tăng lương hàng năm

- Pay social insurance by 100% of basic salary/ Đóng BHXH 100% trên mức lương cơ bản

- Full compensation and benefit according to labor law/ Chế độ lương thưởng đầy đủ theo luật lao động

- Free meals are provided at the Company Canteen/ Được cung cấp bữa ăn miễn phí tại Căng tin

- Fair opportunities for Career development, Upgrade & Promotion/ Cơ hội công bằng để phát triển nghề nghiệp, nâng bậc và thăng chức

Others information:

- Gender: Female/ Male

- Form: Official/Permanent employee

- Working location: Dong Van 3 Industrial Park, Hoang Dong ward, Duy Tien township, Ha Nam province

- Working time: 8:00 - 16:30

Hạn nộp hồ sơ

29/02/2024

Số lượng cần tuyển

1 Người

Cấp bậc

None

Kinh nghiệm làm việc

Dưới 3 năm

Yêu cầu bằng cấp

Đại học

Liên hệ

************